Zakres usług:

  • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
  • Księgi rachunkowe
  • Kadry i płace
  • ZUS
  • Doradztwo podatkowe