Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
  • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
  • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzenie zeznania rocznego,
  • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

"Abyś miał więcej czasu na życie"