Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

Założenia współpracy

Zasadniczym obowiązkiem ewidencyjnym u podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prowadzenie ewidencji przychodów, ponieważ to w oparciu o nią będzie możliwe obliczenie należnego ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów został przewidziany przepisem art. 15 ust. 1 u.z.p.d.f