Ksiegowość

Lubimy to co robimy...

Założenia współpracy

Tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy.  Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy. Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne.