Prowadzimy naszych klientów
kompleksowo po przez
skomplikowany system podatkowy.

Aby mieli więcej czasu na życie.


Young girl in office working on desktop computer

tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb.

sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, zapis przychodów w ewidencji sprzedaży.

sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR

W ramach usług doradztwa podatkowego na bieżąco poszukujemy dla Państwa optymalnych rozwiązań. Zajmujemy się zarówno zarządzaniem podatkowym ryzykiem jak i długoterminowym kształtowaniem polityki podatkowej.

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników, prowadzenie akt osobowych.

Przekształcenia i restrukturyzacje umożliwiają firmie rozwój i zabezpieczają interesy właścicieli, wspólników lub akcjonariuszy.

 

Oszczędzamy Twój czas i pieniądze...

w ramach stałej współpracy możemy wykonać szereg usług dodatkowych byś miał więcej wolnego czasu ...
sprawdź jak możemy Ci pomóc...

Zakładasz firmę?
Nie wiesz jaki system podatkowy będzie najlepszy? Przyjdź do nas, pomożemy już od pierwszego wpisu!