podatkowe księgi

przychodów i rozchodów

Założenia współpracy

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – potocznie zwana KPiR lub PKPiR – jest narzędziem służącym do ewidencji osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Dzięki tej ewidencji, podatnik jest stanie określić wysokość swoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych. KPiR służy również samemu przedsiębiorcy do podsumowania swojej działalności w ciągu roku – oceny osiągniętych dochodów lub poniesionych strat.